Studer finans

 • oktober 18, 2019 By Raymond Howard

  Finans er et spennende fagområde som hjelper oss å forstå den verden vi lever i og spesielt hvordan næringslivet opererer. Interesserer du deg for, eller ønsker å forstå, renter, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer er det veldig fornuftig å studere finans. Vi ser derfor på hvordan du kan studere finans.

  BI

  Norge har heldigvis mange gode skoler for finansstudier. Oslos ledende skole for studie av finans er BI. BI ligger også veldig høy i kurs som studiested i Norden. Skolen tilbyr bachelor i finans og master i finans. Studiet dekker det meste av det du trenger. Selve faget fokuserer mer på investeringssiden av finansfaget enn det gjør på andre sider. Når det er sagt gir skolen deg en veldig bred utdannelse som tilrettelegger for de fleste jobber innen for finans. Typiske jobber for BI studenter er investeringsbanker, mer tradisjonelle banker, skipsfart, oljeindustrien, luftfart, mindre investeringsselskaper og andre næringer. BI sin utdannelse er med andre ord en veldig bred utdannelse som favner vidt, i likhet med de andre studiestedene i Norge.

  NHH

  Norges Handelshøyskole er i stadig kamp med BI og NTNU om å være Norges beste studiested for finans. NHH ligger i Bergen og er en vanskelig skole å komme inn på. Skolen tilbyr bachelor og master i finansiell økonomi. NHH har et bredt omfang av studenter og et veldig bra sted å studere for å sikre seg en spennende jobb og gode kontakter. Skolen har et veldig godt utvalg av kurs med spesielt fokus på de moderne finansmarkeder og hvordan finansmarkedene samspiller med den globale makroøkonomiske utviklingen. Mange kjente norske næringslivsledere og investorer har utdannelsen sin fra NHH. Er du utdannet fra NHH kan du få deg jobb i mer tradisjonelle finansjobber, men også i sentralbanker, forskjellige departementer og internasjonale finans- og økonomiinstitusjoner som Verdensbanken og IMF.

  NTNU

  Det finnes mange steder å studere finans i Norge. Flere universiteter stiger frem og bemerker seg som gode studiesteder. Vi har dessverre ikke tid til å nevne alle, men Stavanger, Agder og Tromsø er noen steder som bør nevnes. Når det er sagt så er det ingen tvil om at NTNU og deres studie innenfor industriell økonomi ses på som et veldig godt studie for dem som interesserer seg for finans. NTNU har også et studie innenfor finansiell økonomi, men det er det tverrfaglige mellom økonomi, finans og teknologiledelse som er unikt i Norge.

To Top