Finans og områder innenfor finans

 • oktober 7, 2019 By Raymond Howard

  Finans er et stort område som omfavner mye. Økonomi som fag er det overordnede, hvor fagområdet finans er en del av økonomifaget. Definisjonen av finans varierer fra hvem du spør, men en enkel tilnærming fra Wikipedia forklarer begrepet finans som måten institusjoner, bedrifter og privatpersoner forvalter og tilegner seg penger over en viss periode. I denne sammenhengen er risikoen som eksisterer når penger tilegnes og forvaltes veldig viktig. De fleste bruker finans på en eller annen måte. La oss se på noen av disse gruppene.

  Lån

  En stor del av finans handler om utlån av penger. Bedrifter og privatpersoner kan begge låne ut penger om man har mer penger som kommer inn enn det som kommer ut. Etter en viss tid vil økonomien bli god nok til at man kan tjene penger på å låne ut penger til andre som ønsker å låne. Går bedriften eller privatpersonen med tap kan et lån frigi kontanter slik at personen kan best mulig låne penger for å få opp aktiviteten til å tjene penger igjen. Folk setter pris på lån. Noen lån er dyrere enn andre, men generelt sett vil du som person bli bedt om å betale renter for å låne penger. Jo mindre sikkerhet for lånet jo høyere blir renten. Bedrifter har i tillegg et bredt spekter av forskjellige typer finansielle produkter som de kan ta i bruk. Opprettelsen og salg av finansielle produkter til bedrifter mener mange er hjertet av finans.

  Privat finans

  Mange glemmer området privat finans fordi man er så opptatt av de store finansielle oppgavene som større selskaper fortar. Privatpersoner tar finansielle valg hele tiden. Hva man skal studere, hvor man skal studere og hvor mye man skal betale for å studere er et eksempel på privat finans. Et annet eksempel på privat finans er om man skal bruke penger på investeringer i eiendom, kjøpe seg forskjellige typer forsikringer og hvordan man skal pensjonere seg. En del av samfunnet pensjonerer seg på pensjonen man får av NAV, mens andre investerer i løpet av livet for å spare opp til pensjon. Alle disse avgjørelsene har et element av risiko. Du som privatperson må evaluerer denne risikoen for å si noe om avgjørelsen bør tas.

  Bedriftsfinans

  Jobber man i et selskap, eier man en bedrift eller kun er interessert i finans er det ingen tvil om at det finnes veldig mye spennende å lære og gjøre innenfor finansledelse. I Norge bruker vi mer og mer det engelske ordet corporate finance når vi snakker om hvordan en bedrift finansierer sin virksomhet. De fleste bedrifter krever en konstant finansiering av hele eller deler av driften, som kan gjøres ved å utstede emisjoner, ta opp langsiktige eller kortsiktige lån, bedrive utlån, eller delta i kjøp eller utstedelse av verdipapirer.

To Top