Finans og områder innenfor finans

  • oktober 7, 2019 By Raymond Howard

    Finans er et stort område som omfavner mye. Økonomi som fag er det overordnede, hvor fagområdet finans er en del av økonomifaget. Definisjonen av finans varierer fra hvem du spør, men en enkel tilnærming fra Wikipedia forklarer begrepet finans som måten institusjoner, bedrifter og privatpersoner forvalter og tilegner seg penger over en viss periode. I.

To Top