Studer finans

  • oktober 18, 2019 By Raymond Howard

    Finans er et spennende fagområde som hjelper oss å forstå den verden vi lever i og spesielt hvordan næringslivet opererer. Interesserer du deg for, eller ønsker å forstå, renter, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer er det veldig fornuftig å studere finans. Vi ser derfor på hvordan du kan studere finans. BI Norge har heldigvis mange.

  • oktober 7, 2019 By Raymond Howard

    Finans er et stort område som omfavner mye. Økonomi som fag er det overordnede, hvor fagområdet finans er en del av økonomifaget. Definisjonen av finans varierer fra hvem du spør, men en enkel tilnærming fra Wikipedia forklarer begrepet finans som måten institusjoner, bedrifter og privatpersoner forvalter og tilegner seg penger over en viss periode. I.

To Top