Zpey Økonomi

Den beste siden om finans

Om oss

Økonomi og finans er spennende temaer som angår oss alle. Vi er en flott gjeng som fordyper oss i og er lidenskapelig opptatt av finans. Liker du finans eller er du interessert i finans er dette siden for deg. Nivået på siden varierer fra helt elementært til mer viderekommende. Du kan dermed være en uten utdannelse på området, student eller en mer erfaren profesjonell innenfor finans og finne det som du trenger. Zpey.no er nettstedet for deg som ønsker å lære mer om finans med mye informasjon på et sted.

FINANSIERING OG OMRÅDER I FINANSJON

Studer finans

Finans er et spennende fagområde som hjelper oss å forstå den verden vi lever i og spesielt hvordan næringslivet opererer. Interesserer du deg for, eller ønsker å forstå, renter, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer er det veldig fornuftig å studere finans. Vi ser derfor på hvordan du kan studere finans.

BI

Norge har heldigvis mange gode skoler for finansstudier. Oslos ledende skole for studie av finans er BI. BI ligger også veldig høy i kurs som studiested i Norden. Skolen tilbyr bachelor i finans og master i finans. Studiet dekker det meste av det du trenger. Selve faget fokuserer mer på investeringssiden av finansfaget enn det gjør på andre sider. Når det er sagt gir skolen deg en veldig bred utdannelse som tilrettelegger for de fleste jobber innen for finans. Typiske jobber for BI studenter er investeringsbanker, mer tradisjonelle banker, skipsfart, oljeindustrien, luftfart, mindre investeringsselskaper og andre næringer. BI sin utdannelse er med andre ord en veldig bred utdannelse som favner vidt, i likhet med de andre studiestedene i Norge.

NHH

Norges Handelshøyskole er i stadig kamp med BI og NTNU om å være Norges beste studiested for finans. NHH ligger i Bergen og er en vanskelig skole å komme inn på. Skolen tilbyr bachelor og master i finansiell økonomi. NHH har et bredt omfang av studenter og et veldig bra sted å studere for å sikre seg en spennende jobb og gode kontakter. Skolen har et veldig godt utvalg av kurs med spesielt fokus på de moderne finansmarkeder og hvordan finansmarkedene samspiller med den globale makroøkonomiske utviklingen. Mange kjente norske næringslivsledere og investorer har utdannelsen sin fra NHH. Er du utdannet fra NHH kan du få deg jobb i mer tradisjonelle finansjobber, men også i sentralbanker, forskjellige departementer og internasjonale finans- og økonomiinstitusjoner som Verdensbanken og IMF.

NTNU

Det finnes mange steder å studere finans i Norge. Flere universiteter stiger frem og bemerker seg som gode studiesteder. Vi har dessverre ikke tid til å nevne alle, men Stavanger, Agder og Tromsø er noen steder som bør nevnes. Når det er sagt så er det ingen tvil om at NTNU og deres studie innenfor industriell økonomi ses på som et veldig godt studie for dem som interesserer seg for finans. NTNU har også et studie innenfor finansiell økonomi, men det er det tverrfaglige mellom økonomi, finans og teknologiledelse som er unikt i Norge.

Finans og områder innenfor finans

Finans er et stort område som omfavner mye. Økonomi som fag er det overordnede, hvor fagområdet finans er en del av økonomifaget. Definisjonen av finans varierer fra hvem du spør, men en enkel tilnærming fra Wikipedia forklarer begrepet finans som måten institusjoner, bedrifter og privatpersoner forvalter og tilegner seg penger over en viss periode. I denne sammenhengen er risikoen som eksisterer når penger tilegnes og forvaltes veldig viktig. De fleste bruker finans på en eller annen måte. La oss se på noen av disse gruppene.

Lån

En stor del av finans handler om utlån av penger. Bedrifter og privatpersoner kan begge låne ut penger om man har mer penger som kommer inn enn det som kommer ut. Etter en viss tid vil økonomien bli god nok til at man kan tjene penger på å låne ut penger til andre som ønsker å låne. Går bedriften eller privatpersonen med tap kan et lån frigi kontanter slik at personen kan best mulig låne penger for å få opp aktiviteten til å tjene penger igjen. Folk setter pris på lån. Noen lån er dyrere enn andre, men generelt sett vil du som person bli bedt om å betale renter for å låne penger. Jo mindre sikkerhet for lånet jo høyere blir renten. Bedrifter har i tillegg et bredt spekter av forskjellige typer finansielle produkter som de kan ta i bruk. Opprettelsen og salg av finansielle produkter til bedrifter mener mange er hjertet av finans.

Privat finans

Mange glemmer området privat finans fordi man er så opptatt av de store finansielle oppgavene som større selskaper fortar. Privatpersoner tar finansielle valg hele tiden. Hva man skal studere, hvor man skal studere og hvor mye man skal betale for å studere er et eksempel på privat finans. Et annet eksempel på privat finans er om man skal bruke penger på investeringer i eiendom, kjøpe seg forskjellige typer forsikringer og hvordan man skal pensjonere seg. En del av samfunnet pensjonerer seg på pensjonen man får av NAV, mens andre investerer i løpet av livet for å spare opp til pensjon. Alle disse avgjørelsene har et element av risiko. Du som privatperson må evaluerer denne risikoen for å si noe om avgjørelsen bør tas.

Bedriftsfinans

Jobber man i et selskap, eier man en bedrift eller kun er interessert i finans er det ingen tvil om at det finnes veldig mye spennende å lære og gjøre innenfor finansledelse. I Norge bruker vi mer og mer det engelske ordet corporate finance når vi snakker om hvordan en bedrift finansierer sin virksomhet. De fleste bedrifter krever en konstant finansiering av hele eller deler av driften, som kan gjøres ved å utstede emisjoner, ta opp langsiktige eller kortsiktige lån, bedrive utlån, eller delta i kjøp eller utstedelse av verdipapirer.

Kontakt

Ta kontakt med oss om du ønsker å lære mer om finans. Vi er alltid interesserte i å høre dine kommentarer, ris og ros. Ikke vær redd for å ta kontakt. Gi lyd fra deg i vårt kontaktskjema nedenfor.


To Top